Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej i Komitetu Organizacyjnego chcielibyśmy zaprosić Państwa na

XV Konferencję Naukową
Sekcji Kardiologii Dziecięcej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2016 r.
w Zamku Kliczków na Dolnym Śląsku (k/Bolesławca).

Gospodarzem i współorganizatorem konferencji jest Oddział Kardiologii Dziecięcej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Tradycyjnie, jak co roku, serdecznie zapraszamy kardiologów dziecięcych, kardiologów, kardiochirurgów, pediatrów i neonatologów, a także lekarzy innych specjalności zainteresowanych problemami układu krążenia u dzieci.

Tegoroczna konferencja, zatytułowana „Postępy w kardiologii dziecięcej”, zapowiada się wyjątkowo, nie tylko ze względu na otaczającą niezwykłą scenerię, ale przede wszystkim z uwagi na bogaty i ciekawy merytorycznie program. W gronie ekspertów zajmujących się chorobami serca u dzieci zostaną zaprezentowane i przedyskutowane najnowsze i najbardziej kontrowersyjne zagadnienia mające znaczenie w codziennej praktyce klinicznej. Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju kardiologii dziecięcej, dlatego mamy nadzieję, że nasza konferencja będzie okazją do wymiany poglądów w zakresie optymalizacji decyzji diagnostycznych i terapeutycznych podejmowanych u pacjentów z problemami układu sercowo-naczyniowego. Wysoki poziom merytoryczny konferencji gwarantują wykładowcy z wiodących ośrodków kardiologii dziecięcej w Polsce, a interesujący i wieloaspektowy program konferencji stwarza okazję do ożywionej dyskusji.

Przed konferencją planujemy przeprowadzenie warsztatów dotyczących: interpretacji zapisu EKG, echokardiografii płodowej oraz analizy prawej i lewej komory w echokardiografii 3D.

Tradycyjnie, w drugim dniu konferencji, zaplanowaliśmy sesję interesujących przypadków stanowiącą okazję do prezentacji i omówienia na forum nietypowych i trudnych pacjentów z różnych ośrodków kardiologii dziecięcej w Polsce.

Wydarzenie uświetnione zostanie pobrzmiewającą w tle nutą średniowiecznej historii – Zamek Kliczków, w którym odbędzie się konferencja, powstał w XIII wieku. Przez stulecia stopniowo stawał się perełką wśród zabytków Dolnego Śląska, świadectwem burzliwej historii regionu i jego mieszkańców oraz wyrazem architektonicznego eklektyzmu. Piękno przyrody wokół zamku nikogo nie pozostawi obojętnym, a związane z zamkiem legendy dodatkowo uatrakcyjnią konferencję. Na miejscu można również odpocząć wśród parkowej zieleni. Mamy nadzieję, że planowane atrakcje naukowe i kulturalne zachęcą Państwa do udziału w naszej konferencji.

Do zobaczenia w magicznym Zamku Kliczków!

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dr hab. n. med. Jacek Kusa
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Skład komitetu organizacyjnego i naukowego

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski

Członkowie
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura
Prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Dr hab. n. med. Jacek Kusa
Dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska
Dr n. med. Roland Fiszer
Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
Dr n. med. Agnieszka Skierska
Dr n. med. Ewa Stążka-Gregosiewicz
Dr n. med. Anna Turska-Kmieć

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący
Dr hab. n. med Jacek Kusa

 

Dr n. med. Hanna Pikulska-Orłowska

 

Członkowie
Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
Dr Magdalena Słupska
Dr n. med. Agnieszka Skierska
Dr n. med. Elżbieta Skiba
Dr n. med. Magdalena Mazurak
Dr n. med. Małgorzata Raś
Dr Łukasz Chodorowski
Dr Paweł Cześniewicz
Dr Rafał Duda
Dr Robert Nahirny
Dr Beata Sobczyk
Dr Agata Zajączkowska

Oddział Kardiologii Dziecięcej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
we Wrocławiu

Program

16.06.2016 r. – czwartek
16.00-17.30 Przedkongresowe warsztaty
Sala: Biblioteka
1) „Zapisy EKG w stałej stymulacji serca” – dr n. med. Maria Miszczak Knecht, dr n. med. Krzysztof Czyż.
Limit miejsc: 30 osób.
Sala: Turkusowa
2) „Kardiologia prenatalna – co każdy kardiolog dziecięcy wiedzieć powinien?” – prof. dr hab. n. med. Joanna Dangel, dr Adam Koleśnik, dr hab. n. med. Agata Włoch.
Limit miejsc: 30 osób.
Sala: Myśliwska
3) „Analiza prawej i lewej komory w echokardiografii 3D” – Ramona Schaupp/TomTec.
Limit miejsc: 20 osób.
18.00-19.30 Przedkongresowe warsztaty
Sala: Myśliwska
1) „Analiza prawej i lewej komory w echokardiografii 3D” – Ramona Schaupp/TomTec.
Limit miejsc: 20 osób.
17.00-17.30 Sala: Salonik
Zebranie Zarządu Sekcji
17.30-18.30 Sala: Salonik
Zebranie Konsultanta Krajowego z konsultantami wojewódzkimi
19.00-22.00 Sala: Teatralna
Kolacja Zarządu, wykładowców i nestorów
19.00-22.00 Park
Ognisko

17.06.2016 r. – piątek
8.00-8.05

Sala: Dworska
Sesja wprowadzająca
Moderatorzy: dr n. med. Roland Fiszer, dr Magdalena Słupska, dr n. med. Agnieszka Skierska, dr hab. n. med. Jacek Kusa, Dr n. med. Hanna Pikulska-Orłowska

Otwarcie konferencji, przywitanie gości – prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski, dr hab. n. med. Jacek Kusa
8.05-8.15 Wystąpienie konsultanta krajowego ds. kardiologii dziecięcej – „Sukcesy, problemy do rozwiązania” – prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
8.15-8.45 „Serce i serduszko w języku polskim” – prof. dr hab. n. hum. Jan Miodek
8.45-9.00 Wykład inaugurujący „Znaczenie i możliwości badań genetycznych w diagnostyce wrodzonych wad serca” – dr Justyna Ulańska-Poutanen/prof. dr hab. n. med. Juha Koskenvuo
9.00-10.30 Sala: Dworska
Sesja I: „Nowoczesne techniki obrazowania”
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska, prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska, prof. dr hab. n. med. Maria Wróblewska-Kałużewska

– „Diagnostyka echokardiograficzna płodu – jakie są nowe możliwości?” – prof. dr hab. n. med. Joanna Dangel
– „Nowoczesne techniki obrazowania echokardiograficznego w codziennej praktyce kardiologa dziecięcego – dr n. med. Monika Kowalczyk
– „MRI w kardiologii dziecięcej - nowoczesność czy rutyna?"– dr Magdalena Słupska/dr n. med. Joanna Kowal
– „Modelowanie i druk 3D w kardiologii dziecięcej. Gadżet czy narzędzie” – dr Adam Koleśnik
10.30-11.00 Foyer na parterze
Przerwa na kawę
11.00-12.30 Sala: Dworska
Sesja II: „Nowe możliwości kardiologii interwencyjnej”
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szkutnik, dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz, dr hab. n. med. Tomasz Moszura, prof. dr hab. n. med. Andrzej Sysa

– „Doświadczenia własne w przezskórnym zamykaniu ASD” – dr Igor Ditkivsky, dr Bogdan Cherpak (Kijów)
– „Co nowego w zamykaniu przezskórnym VSD?” – prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
– „Interwencyjne leczenie powikłań będących następstwem chirurgicznego leczenia wrodzonych wad serca” – dr hab. n. med. Jacek Kusa
– „Przezskórna implantacja zastawki płucnej na stencie” – dr n. med. Roland Fiszer, dr n. med. Paweł Dryżek
12.30-13.00 Foyer na parterze
Przerwa na kawę
13.00-14.30 Sala: Dworska
Sesja III: „Elektroterapia”
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski, dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska, prof. dr hab. n. med. Krystyna Kubicka

– „Współczesne możliwości monitorowania czynności serca” – dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
– „Kardiowerter-defibrylator u dziecka – jak to działa i dlaczego nie zawsze tak, jak chcemy?” – prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
– „Postępy w stymulacji serca” – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
14.30-16.00 Sale Restauracyjne Zamku Kliczków
Obiad
16.00-17.30 Sala: Dworska
Sesja IV: „Nowe wytyczne dotyczące chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci”
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Bożena Werner, prof. dr hab. n. med. Andrzej Rudziński, prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, dr Bogdan Cherpak, prof. dr hab. n. med. Joanna Książyk

– „Choroby zapalne serca” – dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska
– „Dziś i jutro w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia płucnego” – dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska, dr n. med. Małgorzata Żuk
– „Kwalifikacja do uprawiania sportu w wadach wrodzonych serca u dzieci i młodzieży” – dr n. med. Anna Turska-Kmieć
17.30-18.45 Sala: Dworska
Sesja V: „Sesja kardiochirurgiczna. Diagnostyka i leczenie niewydolności krążenia"
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, prof. dr hab. n. med. Jacek Moll, dr n. med. Szymon Pawlak, dr n. med. Andrzej Kansy, dr hab. n. med. Ireneusz Haponiuk

– Niewydolność krążenia u pacjentów po operacji pojedynczej komory – dr n. med. Aleksandra Morka
– Transplantacja serca po „Fontanie” czy „Glennie” – dr Arkadiusz Wierzyk
– Kwalifikacja do transplantacji serca – dr n. med. Beata Chodór
– ECMO w ostrej niewydolności krążenia – prof. dr hab. n. med. Jacek Moll
– Mechaniczne wspomaganie krążenia, fakty i mity – dr n. med. Szymon Pawlak
– Protokół wyszczepienia mechanicznego wspomagania krążenia – dr n. med. Andrzej Kansy
– Dyskusja
19.30 Sale Restauracyjne Zamku Kliczków
Spotkanie towarzyskie w Zamku Kliczków
18.06.2016 r. – sobota
8.00-8.10 Sala: Dworska
Co nowego w AEPC? – wystąpienie Delegata Narodowego prof. dr hab. n. med. Joanny Dangel
8.10-10.00 Sala: Dworska
Wykłady sponsorowane
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski, dr hab. n. med. Jacek Kusa, dr n. med. Ewa Stążka-Gregosiewicz

- 8.10–8.20 „Zastosowanie nowych cewników balonowych Valver w angio- i walwuloplastykach” - dr Linda Litwin
(wykład sponsorowany firmy Balton)

- 8.20–8.30 „Nowe technologie firmy Balton” – dr Krzysztof Milewski
(wykład sponsorowany firmy Balton)

- 8.30–8.45 „Nowe możliwości przezskórnego zamykania VSD” – dr Piotr Weryński/dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz
(wykład sponsorowany firmy PFM)

- 8.45–9.00 „Echonawigacja - fuzja obrazów echokardiograficznych z obrazami angiograficznymi” – Renata Glińska
(wykład sponsorowany firmy Philips)

- 9.00–9.15 „Innowacyjne metody długoterminowego monitorowania pacjentów z zaburzeniami rytmu serca” – Patrycja Ciąglewicz/dr Elżbieta Skiba
(wykład sponsorowany firmy Viomedical)

- 9.15–9.35 „Analiza funkcji prawej komory w 4D” - Ramona Schaupp/Jan Siwek
(wykład sponsorowany firmy Alstor)

- 9.35–10.00 „Profilaktyka zakażeń wirusem RSV u dzieci z wadami serca“ - prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
(wykład sponsorowany firmy Abbvie)
10.00-11.20 Sala: Dworska
Sesja VI: „Ciekawe przypadki kliniczne – część I”
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski, dr n. med. Anna Turska-Kmieć, dr Igor Ditkivsky

- Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego u młodego mężczyzny, jako następstwo przebytej w dzieciństwie choroby Kawasaki.
Robert Sabiniewicz (1), Lidia Woźniak (1), Joanna Kwiatkowska (1), Rafał Pawlaczyk (2). 1. Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny. 2. Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, Gdański Uniwersytet Medyczny
- Po Fontanie rzadkie... Krzysztof W. Michalak, Anna Mazurek, Jadwiga A. Moll. Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
- Szybka Nela czyli tachyarytmia u noworodka. Piotr Kędziora, Justyna Zamojska, Beata Kierzkowska, Jerzy Stańczyk. Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej UM w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny.
- Przewodozależna wada serca bez przewodu tętniczego – sytuacja bez wyjścia? Monika Pietrzak, Marzena Dębska, Adam Koleśnik, Joanna Dangel. Referencyjny Ośrodek Kardiologii Prenatalnej, Poradnia USG, Agatowa, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.
- Skrajnie rzadki wariant anomalii krążenia śródkomorowego w zespole Ebsteina. Opis przypadku. Katarzyna Konarska, Jacek Kuźma, Piotr Weryński, Marek Rączka, Andrzej Rudziński. Klinika Kardiologii Dziecięcej UJ CM.
- Czy hipoplastyczna komora prawa może rosnąć? Mity i fakty. Maciej Chojnicki, Ireneusz Haponiuk. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP Copernicus Podmiot Leczniczy: Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku.
- Świąteczne rozpoznanie błahe objawy poważna diagnoza. A. Morka, T. Mroczek, E. Wójcik, J. Ładzińska, J. Skalski. Klinika Kardiochirurgii oraz Poradnia Kardiologiczna USD w Krakowie Klinika Kardiologii GCZDiM w Katowicach.
- Leczenie hybrydowe pacjenta z ubytkiem międzykomorowym. Bogdan Cherpak, Igor Ditkivsky. Instytut Amosowa Kijów.
11:20-11.40 Foyer na parterze
Przerwa na kawę
11.40-13.00 Sala: Dworska
Sesja VII: „Ciekawe przypadki kliniczne – część II”
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll, prof. dr hab. n. med. Joanna Dangel, prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk, dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska

- Gąbczastość serca – kardiomiopatia coraz częściej rozpoznawana. Kornel Semeran, Jerzy Wójtowicz, Artur Bossowski. Klinika Pediatrii Endokrynologii Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
- Prosty ubytek międzyprzedsionkowy - z czym może iść w parze? Beata Sobczyk, Elżbieta Skiba, Małgorzata Raś, Jacek Kusa. Oddział Kardiologii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu.
- Nietypowa prezentacja kliniczna ostrego zapalenia osierdzia. Agata Paszkowska, Lidia Ziółkowska, Grażyna Brzezińska-Rajszys. Klinika Kardiologii, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa.
- Nagły zgon sercowy w wywiadzie rodzinnym – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Halszka Kamińska, Tomasz Floriańczyk, Bożena Werner. Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
- Utrata przytomności u 15-letniej dziewczynki w trakcie występów tanecznych. Agnieszka Maślicka (1), Katarzyna Iwanik (2), Bartłomiej Mroziński (1), Michał Bartecki (1), Aldona Siwińska (1), Waldemar Bobkowski (1). 1. Klinika Kardiologii Dziecięcej, Zakład Patomorfologii Klinicznej. 2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
- Kardiomiopatia rozstrzeniowa w przebiegu zespołu Bartha – prezentacja dwóch skrajnie różnych przebiegów (omówienie diagnostyki, manifestacji klinicznych oraz możliwych interwencji). Szymon Figurski, Witold Błaż, Mariusz Ostański, Józef Rusin. I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, Klinika Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka.
- Nieoperacyjny guz okolicy koniuszka serca u 10-letniego chłopca. I co dalej? Janusz Czarnecki, Grażyna Zadrozińska, Sabina Langer Wójcik, Anna Bochyńska, Ewa Zbucka–Jachowska. Wojewódzki Szpital Zespolony-Specjalistyczny Szpital dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu.
- Diagnostyka i leczenie zapalenia mięśnia serca – nietypowe rozwiązanie. L. Litwin (1), J. Rycaj (2,3), A. Wierzyk (2,3), J. Białkowski (1). 1. Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu, SUM. 2. Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 3. Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
13.00 Sale Restauracyjne Zamku Kliczków
Pożegnalny poczęstunek

Opcjonalnie:
wycieczka autokarowa po zamkach dolnośląskich
Wstępny program: Łomnica, Mysłakowice, Wojanów, Brunów, Park Miniatur w Kowarach
(czas trwania: 14:00 - 21:00)
Zapisy: kliczkow2016@casusMEDICAL.pl

Polecane hotele

Zamek Kliczków
http://www.kliczkow.com.pl/

pokój 1-osobowy: 250,00 zł
pokój 2-osobowy: 330,00 zł


Rezerwacja na hasło: „konferencja kardiologów"

 

Folwark Książęcy
http://www.kliczkow.com.pl/kompleks-zamkowy/folwark-ksiazecy

pokój 1-osobowy: 120,00 zł
pokój 2-osobowy: 160,00 zł
pokój 3-osobowy: 210,00 zł


Rezerwacja na hasło: „konferencja kardiologów"

 

Villa Ambasada - Bolesławiec
http://www.villaambasada.pl/

PREMIUM DOUBLE: 250,00 zł
PREMIUM SINGLE: 200,00 zł
STANDARD DOUBLE: 200,00 zł
STANDARD FAMILY: 200,00 zł
(jedno łózko podwójne, dwa łózka pojedyncze, + 50 zł za każdą dodatkową osobę)
STANDARD TRIPLE: 200,00 zł
(jedno łóżko podwójne, jedno łóżko pojedyncze, + 50zł za każdą dodatkową osobę)
PRESTIGE DOUBLE: 300,00 zł
(jedno łóżko podwójne z możliwością dostawki, + 50zł za każdą dodatkowa osobę)

W cenie wliczone śniadanie, parking, wi-fi.

Od powyższych cen przysługuje 10% rabatu.

 

Sponsorzy

Platynowy Sponsor

St Jude

 

 

Złoty Sponsor

AbbvieAlstorBaltonBlueprintHammerTomTecPhilipsMedtronic

 

 

Srebrni Sponsorzy

ActelionTMSViomedicalPolimed

 

 

 

 

Patronat Medialny

Instytut AterotrombozyMEDtubeBorgisKardiologia PolskaMedycyna PraktycznaMedexpress

Miejsce

ZAMEK KLICZKÓW
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe
Kliczków 8,
59-724 Osiecznica
tel.: +48 75 73 40 700 do 702
fax: +48 75 73 40 703
e-mail: zamek@kliczkow.com.pl

www.kliczkow.com.pl

Biuro organizacyjne